Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана Ден на народните будители
Публикувана от admin на 01.11.2020 19:48:30

Честит празник - 1 ноември, денят на народните будители!


Посветен е на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете.

Дело, което ние, техните наследници, не само трябва да помним и тачим, а да пренасяме през години и през поколения, защото миналото не е само история, а настоящето ни води към бъдещето.

Сред тях са имената на: Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание.