Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана Европейска седмица на програмирането 2020
Публикувана от admin на 23.10.2020 11:56:58


В периода 10 до 25 октомври 2020 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата наречена „Европейска седмица на програмирането“. В ПТГЕ „Христо Ботев“ събитието бе отбелязано чрез презентация, на която ученици от гимназията се запознаха с езиците за програмиране за създаване на програми, реализиращи алгоритми, които да управляват и контролират поведението на машини и съоръжения, замествайки човека. Интерес предизвикаха показаните видеоматериали на роботизирани системи за електростатично боядисване и заваряване, свързани с професионалната реализация на учениците, както и роботите с изкуствен интелект.
Мероприятието бе осъществено под ръководството на инж. Милка Карагеоргиева и инж. Елка Сеферинова.