Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана Обучения по проект "Квалификация на педагогическите специалисти"
Публикувана от admin на 11.11.2013 00:45:18

До този момент в обучения по проекта участваха следните преподаватели от ПГ "Христо Ботев" - Монтана:
- г-жа Галя Пламенова и г-н Емил Димитров по т. ІІІ.4 Педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците
- г-жа Нонка Илиева по т. ІІІ.6. Педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години
- г-жа Диана Василева по II.1.3. Хуманитарни и обществени дисциплини и литературно творчество
- г-жа Елка Сеферинова и г-жа Соня Младенова по т. ІІІ.2. Учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда