Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана Проект "Европейска практика в изграждането на компютърните мрежи"
Публикувана от admin на 10.11.2013 00:37:12ПРОЕКТ 2013-1-BG1-LEO01-08834 „Европейска практика в изграждането на компютърните мрежи“

Мярка „Мобилност“, Секторна програма „Леонардо да Винчи“, Програма „Учене през целия живот“

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия

От 28.10.2013 г. започна предварителната подготовка на участниците по проекта. За участие в подготовката документи подадоха 40 ученици. До ПЕК бяха допуснати отговарящите на критериите 30 участници.

По време на предварителната подготовка учениците ще проведат 60 часа педагогическа подготовка в областта на компютърните мрежи, 100 часа езикова подготовка по английски език и 40 часа по немски език, както и 20 часа културна подготовка.