Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана Семинар на ПГЕ "Христо Ботев" за отчитане на дейностите по европейски проект
Публикувана от admin на 02.07.2013 01:21:12

На 19.06.2013 г. в кинозалата на гимназията се проведе семинар за отчитане на дейностите и резултатите от проекта "Европейска практика в света на компютрите" по програма "Учене през целия живот", подпрограма "Леонардо да Винчи", дейност Мобилност. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Бяха поканени настоящи и бъдещи ученици, родители, учители, колеги от други професионални гимназии, гости. В практиката, проведена в Гранада, Испания в продължение на 3 седмици участваха 20 ученици от гимназията. На семинара присъстващите бяха запознати с основните етапи на реализиране на проекта: бяха припомнени целите на проекта, обоснован избора на партньора, подбора на ползвателите, начина на провеждане на предварителната подготовка, за резултатите от която впечатления споделиха преподавателите инж. Цветан Григоров и г-жа Галя Пламенова, водили част от заниманията. Беше разяснено как е била организирана мобилността, изяснени ролите на партньорските организации, как е протекла самата мобилност, какви компетенции и ползи са получили практикантите: професионални, езикови, организационни и социални. Беше обяснено как е протекъл процесът на мониторинг и оценяване по време на самата обучителна практика. Гостите бяха запознати с богатата културна програма по време на мобилността. Особено важно беше да се обясни на присъстващите как е призната проведената практика, като бяха изброени всички сертификати, които ползвателите получиха. Направена бе оценка на ниво проект, участници, партньорство, оценка на постигнатите крайни резултати. Подчертаха се резултатите за самите участници, за гимназията, на ниво местна общност, на национално и европейско ниво.
Всички участници в мобилността споделиха своите впечатления от участието си, като наблегнаха на това, че са получили безценна въможност да се развият в професионално отношение, да повишат езиковата си и социална култура, да се запознаят с европейските методи на работа, стандарти и начин на живот. Учениците разказаха за заниманията си по време на провеждането на практиката, за приятелствата, създадени с наставниците Карло и Елиса и другите членове от екипа на М.Е.Р. Представиха пред гостите практическото ръководство "Асемблиране на компютърна система", което създадоха като резултат от обучението си. То ще се използва в часовете по съответната практика. Те смятат, че всичко това ще им помогне в по-нататъшното им образование, и че шансовете им да намерят работа в България или Европа силно са нараснали. Учениците представиха свои видоклипове от ежедневната си дейност на работните места, както и от посещенията на културно-историческите забележителности в Гранада, Малага, Севиля и Гибралтар. За всички преживяванията бяха незабравими: за едни това беше футболния мач Гранада - Бетис, за други Средиземно море, за трети невероятната гледка към Африка от Скалата на Гибралтар или разхождащите се свободно по нея маймуни маготи. Ползвателите призоваха своите съученици и приятели да последват техния пример, и да се включат в следващия европейски проект, който спечелихме. Следващият ни проект ще се реализира в Дрезден, Германия. Накрая ръководителят на проекта инж. Добри Александров, директор на гимназията, връчи сертификатите на ползвателите. Това са сертификати за проведената професионална и за езиковата подготовка за ниво А2 по Общата европейската езикова рамка. От приемащата организация те получиха сертификати за проведената мобилност. От двете организации учениците получиха сертификати Europass мобилност.
инж. Елка Сеферинова, координатор на проекта