Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана Самостоятелно обучение
Публикувана от admin на 30.03.2020 17:26:33

За учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение:

В рубриката „САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ“ е публикуван График за априлска изпитна сесия на учениците от 12 клас самостоятелна форма на обучение.

В рубриката „САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ“ са публикувани формулярите на заявления за явяване на годишни изпити за учениците самостоятелно обучение и поправителни изпити за учениците, обучавани през минали години.

При желание за допускане до явяване на изпити през априлска изпитна сесия 2020 година, моля попълнете съответното заявление и го изпратете сканирано на имейла на училището tet_223_mon@abv.bg. Организирането на изпитите ще бъде след като се възстановят учебните занятия. На подалите заявления ще бъдат изготвени изпитни програми, които ще бъдат изпратени на посочената от тях електронна поща.

За повече информация следете съобщенията на сайта на училището. При възникнали въпроси използвайте електронната поща на училището.