Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана Съобщение 16.03.2020
Публикувана от admin на 16.03.2020 11:08:17

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ от 16.03.2020г., понеделник, ще провежда обучение от разстояние в електронна среда. Учебният процес ще се осъществява на база ново изготвено седмично разписание.

Начало на учебния ден – 9,00ч.
Разписание на часовете:
1. 9,00 – 9,30 ч.
2. 9,40 – 10,10 ч.
3. 10,20 – 10,50 ч.
4. 11,00 – 11,30 ч.
5. 11,40 – 12,10 ч.
6. 12,20 – 12,50 ч.
7. 13,00 – 13,30 ч.
8. 13,40 – 14,10 ч.
9. 14,20 – 14,50 ч.

Учителите ще използват електронния дневник на ПГТЕ, приложенията за онлайн комуникация, електронни учебници и електронни образователни материали, социални мрежи и др.
Всеки учител ще ви предостави нужната информация.

Обръщение на директора

В секция ДКИ са публикувани заявленията за допускане до ДЗИ и ДКИ и указания за подаването им.