Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана График изпити ученици самостоятелна форма на обучение
Публикувана от admin на 13.02.2020 11:39:30

На вниманието на учениците от XI и XII клас! На следващия линк може да се запознаете с графика за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение, февруарска сесия на учебна 2019/2020г.

График