Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана График изпити срочна оценка 01.20
Публикувана от admin на 24.01.2020 13:14:17

На вниманието на учениците от VIII - XII клас! На следващия линк може да се запознаете с графика за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка, дневна форма на обучение, учебна 2019/2020г.

График