Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана ЦЕРН - едно пътуване в света на науката и технологиите
Публикувана от admin на 31.10.2019 23:54:11
 

За пореден път преподаватели от ПГТЕ „Христо Ботев” – Монтана взеха участие в едноседмично обучение в ЦЕРН, Швейцария в перода 30.09.2019 г.- 04.10.2019 г.. Нашите колеги инж. Захаринка Тодорова и инж. Цветан Григоров бяха сред 39-те участници, на които МОН чрез своята национална програма „Квалификация“ за дванадесети път предостави възможност да се обучават в най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. В петдневната учебна програма на курса бяха включени лекции, упражнения, визити, лабораторни и практически занимания в общо 40 учебни часа. Лекциите въведоха избраните педагози във физиката на елементарните частици, ускорителите, детекторите и тяхното бъдеще. Преподавателите бяха запознати с действащите експерименти, с методите за конструиране на детектори и системи за дистанционно наблюдение, с GRID технологии и тяхното приложение в ЦЕРН, с предизвикателствата в работата на инженерите и IT специалистите, работещи в Церн. Те се запознаха с технологиите за използване на роботи при сервизни работи в опасни среди и иновации, с начините за генериране на нови идеи и работа върху концептуални прототипи в отворена среда, свързани с разработка на нови социално значими за обществото продукти, а това е безспорно доказателство как науката може да работи за хората и в полза на обществото. Колегите посетиха и S’Cool Lab - лаборатория, в която ученици от всички краища на света могат да провеждат експерименти с помощта на високо технологично оборудване. Българските учители имаха възможност да направят лабораторно упражнение - камерата на Уилсън и с нейна помощ да наблюдават алфа и бета частици и следите, който те оставят, преминавайки през нея. В рамките на курса българските учители посетиха детектора ATLAS, тестовата установка на LHC магнитите, Idea Squear, контролния център на Големия Адронен ускорител (LHC), AMS експеримента, компютърния център на ЦЕРН; CMS детектора, фабриката за антиматерия. Те слязоха на 100 метра под земята, в каверната на CMS детектора. Освен с фундаментална наука, учените от ЦЕРН са си поставили и други задачи. Това са развиването на нови информационни технологии, приложението им в медицината за диагностика и терапия. Образователният център на Церн предоставя възможност на учители, студенти и ученици да се потопят в дебрите на физиката и да разширят познанията си за света, чрез участие в обучения и курсове. Една от мисиите на ЦЕРН е да се повиши интереса и да се мотивират учениците да изучават природо-математически и инженерни дисциплини. Квалификационният курс даде възможност на участниците не само да се докоснат до магията на ЦЕРН, но и да станат негови посланици. Завръщайки се у дома, те винаги ще помнят ентусиазма на българските учени от ЦЕРН, ще бъдат под това въздействие и ще успеят да предложат по-емоционална и заинтригуваща методика на преподаване на своите ученици, с която да покажат как технологиите могат да помагат в науката, ученето да стане дигитално пътешествие, да се превърне в практическо учене.