Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана График поправителни изпити август 2019
Публикувана от admin на 25.07.2019 17:15:03

На вниманието на учениците от XII клас! На следващия линк може да се запознаете с графика за провеждане на поправителни изпити дневна и самостоятелна форма на обучение през сесия август на учебната 2018/2019г.

График поправителна сесия