Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана График ДКИ юни 2019
Публикувана от admin на 14.05.2019 18:26:39
На вниманието на учениците от XII клас! На следващия линк може да се запознаете с графика за провеждане на Държавни квалификационни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация през сесия юни на учебната 2018/2019г.

График ДКИ

График ДКИ промяна