Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана Практическо обучение в НТС
Публикувана от admin на 17.04.2019 11:26:39

На 12 април от 10:00 до 14:00 часа в сградата на ТО на Научно-техническите съюзи гр. Монтана се проведе практическо обучение на тема „Програмируеми логически контролери. Хардуерна част и софтуерна част. Програмиране на схеми за девиаторен ключ и автоматично включване на резервата“. Гост-лектор на практическото обучение беше доц. Даниел Добрилов, преподавател в Електротехническия факултет на Технически университет – София, а участници - ученици от 12 клас на ПГТЕ „Христо Ботев“ гр. Монтана, специалност „Електроенергетика“, както и техните ръководители – инж. Ваня Мартинова и инж. Цветко Говедарски.

В практическата част бяха зададени за изпълнение две задания:
1. Девиаторна схема за осветление.
2. Схема автоматично включване на резервното захранване.

Учениците се справиха успешно с възложените им задания и поставиха добро начало за бъдещи съвместни действия с преподавателите от ТУ.