Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана Обява свободни места 2018/2019
Публикувана от admin на 06.07.2018 19:02:30
Ръководството на ПГТЕ "Христо Ботев", гр. Монтана обявява свободни места за учебната 2018/2019 г. към 15.02.2019 г.

Обява свободни места 2018/2019 г.