Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана Покана за семинар по Проект 2015-1-BG01-KA102-014114
Публикувана от admin на 03.04.2017 19:21:20


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия

Уважаеми ученици, родители, учители, директори, работодатели, представители на медиите,
Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ - Монтана
и екипът за управление на проекта Ви кани на

С Е М И Н А Р
за отчитане на дейностите и връчване на сертификатите на участниците по Проект „Европейски иновации в хардуера и софтуера за мултимедийна обработка“ по Програма „Еразъм+“, КД 1: „Образователна мобилност за граждани“, Обучаеми в сферата на ПОО.
Семинарът ще се проведе на 04.04.2017 г. (вторник) от 12,45 часа в кинозалата на гимназията.

ОЧАКВАМЕ ВИ!