Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана Обществен съвет - покана
Публикувана от admin на 28.11.2016 13:02:21
ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 01.12.2016 г. от 17:30 ч. в Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев" - Монтана ще се проведат родителски срещи на всички паралелки за излъчване на представители за събранието на родителите, на което ще бъдат избрани представителите на родителите в Обществения съвет на училището.
За член на Обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на ученик в училището или професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на ученици от училището. В срещите на родителите може да участва с право на глас само един родител на ученик.
Подробна информация за функциите и правомощията на Обществения съвет може да откриете на сайта на училището - Правилник обществен съвет.

С уважение,
инж. ДОБРИ АЛЕКСАНДРОВ
Директор на ПГТЕ "Христо Ботев"