Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана Покана за семинар
Публикувана от admin на 27.10.2015 00:27:36


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия

Уважаеми ученици, родители, учители, директори, работодатели, представители на медиите,
Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ - Монтана
и екипът за управление на проекта Ви кани на

С Е М И Н А Р
за отчитане на дейностите и връчване на сертификатите на участниците по ПРОЕКТ 2014-1-BG01-KA102-000564 „Европейски опит в ефективното използване на Интернет приложения“ по Програма „Еразъм+“, КД 1: „Образователна мобилност за граждани“, Обучаеми в сферата на ПОО.
Семинарът ще се проведе на 27.10.2015 г. (вторник) от 13,30 часа в кинозалата на гимназията.

ОЧАКВАМЕ ВИ!