Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", град Монтана - ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана Закон за предучилищното и училищното образование
Публикувана от admin на 14.10.2015 23:40:52
На вниманието на преподавателите и служителите в ПГТЕ "Христо Ботев", на учениците и техните родители:
В Държавен вестник е обнародван новоприетия Закон за предучилищното и училищното образование.
Закон за предучилищното и училищното образование